MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR 
İş bu sözleşme ……/…../201.. tarihinde ticari merkezi Barbaros Mahallesi 350 Sokak No:16 Daire : 11, adresinde YAĞMUR WEB TASARIM   ile ……………………………………. adresinde mukim ……………………………………………………. (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin  ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının YAĞMUR WEB TASARIM tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 2: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri hosting hizmetini ve domain tescilini YAĞMUR WEB TASARIM’dan talep ederse EK-2’de geçerli olan 2020 ücret tablosu geçerli olacak ve web tasarım hizmet bedeline ilave edilecektir.

2.2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede YAĞMUR WEB TASARIM’a iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı YAĞMUR WEB TASARIM sorumlu tutulamaz.

2.3. MÜŞTERİ ,YAĞMUR WEB TASARIM tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının YAĞMUR WEB TASARIM’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

2.4. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında YAĞMUR WEB TASARIM  mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı YAĞMUR WEB TASARIM dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 3: YAZILIM DEVİR KOŞULLARI
3.1. Satın Alınan Yazılımın Tüm Hakları YAĞMUR WEB TASARIMA   Aittir.
3.2. Yazılım Lisansın Başka Firmaya Devir Etme Koşulları Anlaşmanın Tutarın %25 Alınır.
3.3. Devir İşlemi İçin Tutar Ödendikten 10 İş Günü Sonu da Teslim Yapılır.
3.4. Sadece Html5 Kısmını Almak İster İste Ücretsiz olarak Müşteriye Verilir.

MADDE 4: YAĞMUR WEB TASARIM ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarım) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra YAĞMUR WEB TASARIM ın belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Hem YAĞMUR WEB TASARIM hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.1 YAĞMUR WEB TASARIM, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

 5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan YAĞMUR WEB TASARIM mesul değildir.

MADDE 6: TEBLİGATLAR
İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 7: GARANTİ
Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır. 

MADDE 8: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç ………………….… TL’sı olarak belirlenmiştir.

Müşteri bu ücretin %50’sini peşin, %50’sini iş bitiminde ödeyecektir. İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip, gerekli kontroller bitirildikten sonra en geç bir hafta sonra ödeme yapılmalıdır..

MADDE 9: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ
Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise YAĞMUR WEB TASARIM aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

9.1 Müşteri için yapılmış olan tüm tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, sunumlar dahil) çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda YAĞMUR WEB TASARIM  işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen %50’lik ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.

En üst düzeyde arama motorları alt yapısına uygun olarak kurumun ziyaretçi sayısını maksimum düzeye çıkarmak.

MADDE 10: TEKNİK ŞARTNAME
Firma kurumsal kimliğe uygun tasarım oluşturulacaktır.
HTML5 alt yapısı
Mükemmel derecede güvenli bir proje
W3C sıfır hata sertifikası
Tüm tarayıcılarda uyumluluk (IE8 üzeri ve tüm güncel tarayıcılar, IPAD uyumluluğu)
Kullanıcı dostu tasarım
%100 arama motoru optimizasyonu
URL Rewrite (Perma Link)
Sayfa isimleri ilgili içeriğin ismini taşıyacak
CSS 3, XHTML
Tüm sayfa içi geçişler arama motorlarının takip edebileceği düzende birbirine bağlanacaktır.
Tüm link bağlantıları arama motorları için açıklayıcı metinler içerecektir.
Her içerik sayfasına özel sayfa başlığı (title) tanımlanacaktır.
Her içerik sayfasına özel açıklama (description) tanımlanacaktır. 

MADDE 11: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ
YAĞMUR WEB TASARIM  müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır.Projenin yapım süreci ana sayfa onaylanmasının ardından 10 iş günüdür.

MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 12 (ON BİR) maddeden ve 3 (DÖRT) sayfadan oluşan işbu sözleşme …../…./201… tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır. 

MODÜLLER ve PAKET ÖZELLİKLERİ:
Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu’nda, Şirketler için Web Sitesi Yayınlanması hakkında belirtilen maddelere tam uyumlu.

İçerik Yönetimi
Sınırsız sayıda sayfa oluşturulabilir.
İstenilen sayfaların altında alt sayfalar oluşturulabilir.
Sayfaların meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.
Özelleştirilebilir menü sistemi sayesinde istenildiği gibi menü yapısı oluşturabilir.
Dosya yükleme imkanı.
Otomatik galeri oluşturabilir ve istenilen sayfa da tek tuşla kullanılabilir.
Otomatik slide sistemi oluşturabilir ve istenilen sayfa da tek tuşla kullanılabilir.

Ürün ve Kategori Yönetimi
Sınırsız kategori ve alt kategori eklenebilir.
Sınırsız ürün eklenebilir.
Ürünlere sınırsız resim yüklenebilir.
Ürünlerin ve kategorilerin meta bilgileri ile adresleri istenildiği gibi düzenlenebilir.
Ürünler birden fazla kategoride kullanılabilir.

Form Yönetimi
İletişim formları istenilen yapıda oluşturulabilir. (tasarımda hazırlanır, entegrasyonu YAĞMUR WEB TASARIM tarafından yapılır)

SEO Desteği (SEO Modülü Satın Alınmışsa)
Sayfaların meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.
Kategorilerin meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.
Ürünlerin meta bilgileri ve adresleri düzenlenebilir.
Otomatik site haritası (sitemap) oluşturulur.

             MÜŞTERİ                                                       YAĞMUR WEB TASARIM
            KAŞE İMZA                                     www.yagmurwebtasarim.com
                                                                              İsmail ESENCAN